ویزالند

آشنایی بیشتر با ما

کاریابی بین المللی گیل پژوهان با مجوز رسمی از وزارت ،کار تعاون و رفاه اجتماعی با مجوز 10101 به عنوان اولین و تنها موسسه در ایران با همکاری بیمه ایران تمامی قراردادهای مهاجرت کاری شما را بیمه .میکند مهم ترین دغدغه مهاجرتی افراد که نیاز به ضمانت برای پرداخت وجه در خصوص مهاجرت است را مرتفع کرد است و با بیش از ده سال سابقه در امور اخذ ویزا مهاجرت کاری رکورددار بیشترین تعداد پیکاپ ویزا در یک سال است. هدف اصلی ما در ،نیلگام ساده کردن پروسه دریافت ویزای کشورهای معتبر و خدمات سفر به این کشورهاست. بدون شک این مهم به پشتوانه بیش از یک دهه تجربه تیم کارشناسی خبره این موسسه محقق میشود. T کاریابی بین المللی گیل پژوهان با مجوز رسمی از وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی با مجوز 10101 به عنوان اولین و تنها موسسه در ایران با همکاری بیمه ایران تمامی قراردادهای مهاجرت کاری شما را بیمه .میکند مهم ترین دغدغه مهاجرتی افراد که نیاز به ضمانت برای پرداخت وجه در خصوص مهاجرت است را مرتفع کرد است و با بیش از ده سال سابقه در امور اخذ ویزا مهاجرت کاری رکورددار بیشترین تعداد پیکاپ ویزا در یک سال است. هدف اصلی ما در ،نیلگام ساده کردن پروسه دریافت ویزای کشورهای معتبر و خدمات سفر به این کشورهاست بدون شک این مهم به پشتوانه بیش از یک دهه تجربه تیم کارشناسی خبره این موسسه محقق میشود. Visaland خدمات ویزا موسسه کاریابی بین المللی گیل پژوهان اقامت ه رشت پیکاپ ویزا 013-8585 info@gpvisaland.com